Klacht melden – Medisch Centrum de Artsenij – Hilversum
Rembrandtlaan 31 1213BE Hilversum
Header afbeelding

Klacht melden

Ik heb een klacht. Hoe moet ik nu handelen?

  1. MC de Artsenij is voortdurend bezig om de kwaliteit te waarborgen en/of te verbeteren. Toch kan er helaas altijd iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Als dat het geval is, willen we het graag van u horen. We staan altijd open voor op- of aanmerkingen. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent, dit eerst met ons bespreekt. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de huisarts. Daarnaast kunt u het natuurlijk ook schriftelijk doen of per mail naar klachten@mcdeartsenij.nl

 

  1. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

 

  1. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl