Zorgaanbod Artsenij – Medisch Centrum de Artsenij – Hilversum
Rembrandtlaan 31 1213BE Hilversum
Header afbeelding

Zorgaanbod Artsenij

Medische ondersteuning

POH

POH staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen. Wij hebben 4 verschillende soorten POH’s bij ons in de praktijk met ieder hun eigen specialisme:

  • POH-GGZ, Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg – Geestelijke Gezondheid Zorg
  • POH-GGZ-jeugd, Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg – Geestelijke Gezondheid Zorg voor de Jeugd.
  • POH-S, Praktijk ondersteuner Huisartsen Zorg – Somatiek
  • POH-B, Praktijk ondersteuner Huisartsen Zorg – Bewegen

De huisarts verwijst u naar een POH. De POH bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat. Net als de huisarts hebben de POH’s beroepsgeheim. Uw afspraken bij de POH’s worden net als bij de huisarts vergoed door uw basis zorgverzekering.

POH – GGZ

Als u psychische klachten heeft, bespreekt u die eerst met uw huisarts. Daarna kan de huisarts aan de POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg – Geestelijke Gezondheid Zorg), vragen om u verder te helpen. De POH-GGZ begeleidt en behandelt kortdurend mensen met psychische en psychosociale klachten zoals: overspannenheid en burn-out, angst of somberheidsklachten, rouwverwerking, ingrijpende gebeurtenissen, problemen op het werk, thuis, in de relatie en in het gezin. Samen met u wordt gekeken wat kan helpen om weer tot een gezond evenwicht te komen. Wanneer blijkt dat u meer langdurig of gespecialiseerde hulp nodig heeft, helpt de POH-GGZ u met het vinden van de juiste hulpverlening, zoals een verwijzing naar het maatschappelijk werk, een psycholoog, een cursus of een training. Zo nodig kan de POH-GGZ ook nog hulp bieden bij het overbruggen van een wachttijd. Daarnaast kan er gebruikt worden van het online hulpprogramma Minddistrict als onderdeel van de behandeling.

POH – GGZ- Jeugd

Als u psychische klachten hebt, bespreekt u die eerst met je huisarts. Daarna kan de huisarts aan de POH-GGZ-Jeugd (Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg – Geestelijke Gezondheid Zorg – Jeugd), vragen om u verder te helpen. De POH-GGZ-Jeugd doet hetzelfde als de POH-GGZ (zoals hierboven beschreven) met als verschil dat ze gespecialiseerd is in hulpverlening aan iedereen onder de 18 jaar.

POH – Somatiek

De huisarts kan u doorverwijzen naar de POH-S (Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg – Somatiek). De POH-S biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. De POH-S heeft eigen spreekuren en begeleidt en coacht patienten met een chronische (somatische) aandoening zoals diabetes, astma, longziekten (COPD) en hart- en vaatziekten. Ook begeleidt zij patienten bij het stoppen met roken, geeft ze leefstijladvies, bezoekt ze kwetsbare ouderen en voert ze geheugen testen uit.

POH – Bewegen

Wanneer u belt voor een afspraak vanwege klachten aan het bewegingsapparaat of revalidatie na een ziekenhuisopname bijvoorbeeld, kan het zijn dat u wordt ingepland bij de POH-B (Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg – Bewegen). Dit zijn manuele therapeuten met een aanvullende opleiding. Zij houden een zelfstandig spreekuur bij ons. Tijdens deze afspraak worden u (pijn) klachten beoordeeld en wordt er een inschatting gemaakt of er aanvullend onderzoek nodig is. U wordt begeleid, geadviseerd over mogelijke behandelopties en indien nodig verwezen binnen de eerste lijn (bv naar een fysiotherapeut, ergotherapeut of andere zorgprofessionals) of naar de tweede lijn (Ziekenhuis). Bij twijfel over de diagnosestelling of het vervolgtraject wordt er altijd overlegt met uw huisarts.

Medische handelingen 

Onderstaande medische handelingen worden veelal door de assistentes uitgevoerd. Zij zijn hier uitgebreid in getraind en doen dit onder verantwoordelijk van de huisarts. Indien nodig wordt er overlegd met de huisarts.

Bloedafname

Als patiënt van MC de Artsenij kunt u elke ochtend (ma t/m vrij) terecht zonder afspraak van 08.00 – 11.30 uur, maar met een laboratoriumformulier. Meldt u zich alstublieft bij de balie beneden. De uitslag is meestal de volgende dag bekend. U kunt uw uitslag vinden in uw (online) portaal of hierover bellen met de assistente tussen 08.00 en 17.00 uur.

Bloeddrukmeting

U kunt bij de assistente een afspraak maken voor een bloeddrukmeting. Inspanning kan van invloed zijn op uw bloeddruk, vandaar dat we u voor de meting even vragen te wachten. Bij een normale uitslag maakt u indien nodig, een nieuwe afspraak voor een volgende meting. Gebruikt u medicatie, dan krijgt u dit meteen mee. Bij een afwijkende bloeddruk, overlegt de assistente met de huisarts. Het meten van uw bloeddruk duurt in het totaal ongeveer 10 minuten. Soms kiest uw huisarts ervoor een 24-uurs bloeddrukmeter te gebruiken. Deze meet elke 20 minuten uw bloeddruk en draagt u één dag en één nacht.  Daarnaast kan de huisarts u vragen om een 5 of 7 daagse meting te doen. Dan meet u gedurende deze periode 4 x daags. Dat geeft ons duidelijke informatie over uw bloeddruk gedurende een etmaal of gedurende meerdere dagen.

Injecties

Voor Injecties (bijvoorbeeld tetanus, prikpil of vitamine B12) en vaccinaties kunt u een afspraak maken met de assistente.

Uitstrijkjes

Een aantal assistenten maakt uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Meldt bij het maken van de afspraak of u klachten heeft of eerder een afwijkende uitslag heeft ontvangen. De assistente kan in dat geval besluiten het onderzoek door de huisarts te laten doen. Vlak vóór tot een week ná de menstruatie is GEEN goede periode om een uitstrijkje te laten maken. Het uitstrijkje kan dan niet goed worden beoordeeld. U ontvangt de uitslag per post op uw huisadres. U kunt ook de praktijk bellen.

Geheugentest

Een geheugentest doet u op advies van uw huisarts. U kunt voor de test een afspraak maken tijdens het assistentenspreekuur. De geheugentest duurt ongeveer een 30 minuten. Aansluitend bespreekt de huisarts met u de uitslagen van de test.

Longfunctieonderzoek

Een longfunctieonderzoek wordt op advies van de huisarts gedaan door de POH-S of door een assistente. Wanneer u chronische medicatie gebruikt voor astma of COPD is het nuttig een blaastest te doen om te kijken of er bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn in uw medicatie. Het kan ook voorkomen dat u bij inspanning, (bijvoorbeeld bij sporten) af en toe lucht te kort komt. Een longfunctietest helpt om de problematiek in kaart te brengen, zodat we voor u de juiste maatregelen kunnen nemen. Het onderzoek duurt ca. 50 minuten. Soms is het nodig een dag van tevoren te stoppen met bepaalde medicatie. In dat geval hoort u dat van de POH-S of de assistente als u de afspraak maakt.

Blaasontsteking

Wanneer u denkt een blaasontsteking (urineweginfectie) te hebben, neemt u liefst ’s ochtends contact op met de assistente. Soms volstaat telefonisch advies in combinatie met medicatie. Plasklachten bij kinderen, mannen en zwangere vrouwen is altijd een reden om de urine na te kijken. Brengt u een klein potje met ‘verse’ urine vóór 12.30 uur naar de praktijk. Afhankelijk van de uitslag, krijgt u meteen medicatie mee. Soms is er aanleiding om de urine nader te onderzoeken. De assistente bespreekt dat met u.

Vaatonderzoek

Wanneer u last heeft van pijn in uw benen tijdens wandelen (de pijn verdwijnt na korte rustperiode) kan het zijn dat er een vernauwing zit in de slagaders (“etalagebenen”). Dit is vaak het gevolg van slagaderverkalking. De huisarts kan besluiten tot een vaatonderzoek. De assistente maakt hiervoor met u een afspraak. Zij meet door middel van geluidsapparatuur (doppler) de doorstroming van de bloedvaten in uw benen. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten. Het resultaat wordt daarna door de huisarts met u besproken.

Wratten

De behandeling van wratten bestaat uit het aanstippen met vloeibare stikstof. Dit is geen prettig gevoel en wordt vaak door kinderen als pijnlijk ervaren. Hoe kleiner de wrat hoe sneller en beter hij te behandelen is. Wacht dus niet te lang! Wanneer u belt voor een afspraak kunt u overleggen of voorbehandeling met zalf nodig is. Dit is vaak het geval bij grote wratten.

Wondbehandeling

Voor wondbehandeling of het verwijderen van hechtingen kunt u telefonisch een afspraak maken tijdens het assistentenspreekuur. De assistente is in veel gevallen goed in staat een wond te behandelen of hechtingen te verwijderen. Mocht het nodig zijn, is er altijd een huisarts aanwezig die bij twijfel kan worden geraadpleegd.

Oren uitspuiten

Wanneer een oorsmeerprop de gehoorgang afsluit hoort u minder en lijkt het alsof uw oren vol met water zitten. Oren uitspuiten kan dan een oplossing zijn. Oren uitspuiten kunt u niet zelf. Uw oor is gevoelig en er gaat makkelijk wat mis. Oren uitspuiten gebeurt met een oorspuit en lauwwarm water. Het is niet pijnlijk, al kunt u wat druk ervaren. Wanneer het water het oor uitloopt, komt de oorsmeerprop mee. Het helpt wanneer u een paar dagen van tevoren uw oor druppelt met olie (slaolie of olijfolie). Dit verdunt het oorsmeer en weekt de prop los. Het uitspuiten gaat dan makkelijker. Het uitspuiten van oren wordt door de assistente gedaan tijdens het assistentespreekuur. Belt u de praktijk voor een afspraak.