Over onze spreekuren

EEN AFSPRAAK MAKEN

U kunt de Artsenij op werkdagen bellen tussen 08.00 en 17.00 uur. Bij de assistente maakt met u een afspraak met uw huisarts. U kunt ook bij de assistente terecht voor vragen en advies. Naar aanleiding van uw vraag kan de assistente u voorstellen dat zij of de huisarts, u later terugbelt.

Direct een afspraak maken?
Klikt u hier voor de nummers
van de huisartsen. 

SPOEDLIJN: (035) 625 41 25
Receptenlijn:  (035) 625 41 20

of via online herhaalrecepten

Afspraak maken met de huisarts 

Zo werkt het.

Waarneemregeling

Buiten de praktijktijden (tussen 17.00 tot 08.00 uur) belt u met de Huisartsenpost Blaricum,
telefoonnummer 088 - 130 96 00.


BELANGRIJK: Bel tijdig uw afspraak af wanneer er iets tussen komt. 
Anders zien wij ons genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen.

We nemen graag de tijd voor u.
Daarom werken we het liefst volgens afspraak


Wanneer u belt stelt de assistente u vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen: triage. We kunnen u dan beter en sneller van dienst zijn. Leidraad bij triage zijn zorgvuldig opgestelde protocollen, waarin onze assistentes zijn getraind. Uiteraard gaat alles in overleg met uw huisarts.

AFSPRAKENSPREEKUUR

Voor het maken van een afspraak kunt u van 08.00 tot 17.00 uur bellen naar de desbetreffende praktijk.

Een consult duurt ongeveer 10 minuten. Denk u meer tijd nodig te hebben omdat u bijvoorbeeld meer klachten heeft, u een langer gesprek wilt of met meer personen komt, wilt u dit melden. De assistente houdt hier dan rekening mee.

INLOOPSPREEKUUR
Iedere werkdag van 07.45 tot 08.15 uur


U kunt zonder afspraak vanaf 07.45 uur terecht voor kleine problemen of onderzoeken die, naar verwachting, weinig tijd vragen. Vanaf 08.00 uur wordt u geholpen volgens volgorde van binnenkomst.

Er is tijd voor één klacht per bezoek. Wilt u meer onderwerpen bespreken, of denkt u meer tijd nodig te hebben, dan verzoeken wij u een afspraak te maken. U wordt op het inloopspreekuur in principe geholpen door uw eigen huisarts.

AANVRAGEN VAN EEN HUISBEZOEK.
Belt u tussen 08.00 en 10.00 uur


Wanneer u zelf niet in staat bent om naar de praktijk te komen, komt de huisarts naar u.

Bij twijfel of een visite de beste optie is, overlegt u met de assistente. Bij ons in de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter, vandaar dat dit onze voorkeur heeft. 

ONLINE HERHAAL RECEPTEN AANVRAGEN

U kunt één of meer online herhaalrecepten aanvragen. Recepten die voor 12.00 uur worden ingezonden, liggen de volgende werkdag voor u klaar bij uw apotheek. Om online herhaalrecepten aan te vragen moet u inloggen bij Mijn Artsenij. Heeft u nog geen mijn Artsenij, kunt u zich aanmelden.

DIGITAAL CONSULT

Voor digitaal overleg over uw klachten of het opvragen van uitslagen kunt u gebruik maken van dit e-mailconsult. Wij verzoeken u om uw vraag kort en bondig te houden. Doorgaans ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie. 
Voor herhaalrecepten klikt u hier of belt u de praktijklijn.

De praktijk van Dr. Oostendorp is gesloten tot 2 augustus. Een digitaal consult gericht aan Dr. Oostendorp wordt gedurende deze periode niet beantwoord. 

Voor een digitaal consult moet u inloggen bij mijn Artsenij.
Heeft u nog geen mijn Artsenij, kunt u zich aanmelden.

EHBO & KLEINE ONGEVALLEN

Voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO), zoals kneuzingen of het hechten van een wond kunt u tussen 08.00 uur en 17.00 uur altijd bij de Artsenij terecht. We raden u aan eerst te bellen, dan houden we rekening met uw komst. 

Mocht het nodig zijn, verwijzen wij u door naar de Eerste Hulppost van het ziekenhuis. Wanneer u direct naar de Eerste Hulp van het ziekenhuis gaat, loopt u het risico dat u wordt teruggestuurd naar uw huisarts.  

VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder de meest gestelde vragen aan de Artsenij. We willen u vragen eerst even hier doorheen te bladeren. Mocht uw vraag er niet bij staan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts. Uw vraag wordt binnen 48 uur beantwoord. We zijn u graag van dienst.

1: Ik wil van huisarts veranderen. Kan ik mij laten inschrijven bij de Artsenij?

In principe bent u vrij in het kiezen van een huisarts. Had u een huisarts in een andere woonplaats en bent u verhuisd naar Hilversum én woont u nu in de buurt van de praktijk, dan is het mogelijk u in te schrijven bij één van de huisartsen van de Artsenij. Wilt u binnen Hilversum veranderen van huisarts, dan gaat dat wel in overleg. Er gaat een kennismakingsgesprek vooraf aan de definitieve inschrijving. U kunt zich op onze website inschrijven.

2: Ik wil mij laten keuren voor mijn nieuwe rijbewijs. Kan dat bij de Artsenij?

Ja, maar niet door uw eigen huisarts. U kunt de assistente bellen voor het maken van een afspraak bij één van de andere artsen. Op die afspraak moet u meenemen: papieren betreffende de keuring, een potje urine, overzicht van uw medicatie en eventueel uw bril. De keuring duurt ca 20 minuten en kost € 60,00. Wilt u dit - indien mogelijk - gepast, contant betalen? De rijbewijskeuring wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

3: Ik heb mijn been gebroken en de sportschool vraagt een medische verklaring zodat ik het abonnement kan stoppen. Kan de dokter dat uitschrijven?

Medische verklaringen kunnen niet door de eigen huisarts worden afgegeven. Een onafhankelijke arts zal uw situatie moeten beoordelen (conform de KNMG richtlijn). Overigens is een huisarts niet verplicht “briefjes“ te schrijven betreffende annulering van vakantie, stoelen met extra beenruimte in het vliegtuig, etc. Over het wel of niet afgeven van een medische verklaring is een folder beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij de assistente of hier downloaden.

4: Er is bloed geprikt. Word ik gebeld om de uitslag te vernemen?

U kunt zelf na ca. 3 dagen contact opnemen met de praktijk. De assistente kan u de uitslag mededelen. Wilt u de huisarts daar zelf over spreken, dan kan zij voorstellen dat u door de arts wordt teruggebeld. Dit geldt ook voor uitslagen betreffende andere onderzoeken zoals röntgenfoto´s, uitstrijkjes, etc.

5: Ik ga verhuizen. Geeft de zorgverzekeraar het nieuwe adres aan mijn huisarts door?

Wij verzoeken u zélf de juiste gegevens telefonisch door te geven aan de assistente. Gaat u buiten Hilversum wonen dan vragen wij u een huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats.

6: Heb ik een verwijskaart nodig voor de fysiotherapeut?

Sinds 2007 is er een regeling Directe Toegankelijkheid die het mogelijk maakt dat u rechtstreeks contact opneemt met uw fysiotherapeut. Een verwijskaart is alleen nodig wanneer de fysiotherapeut bij u thuis komt of voor de behandeling van uw kinderen. Wanneer de fysiotherapeut twijfels heeft over de behandeling zal hij/ zij overleggen met uw huisarts.

7: Wordt de anticonceptiepil vergoed?

Per 1 januari 2011 wordt de pil niet meer vergoed via de basisverzekering wanneer u ouder bent dan 21 jaar. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden anticonceptie wél.

8: Op welke manier kan ik het beste een herhalingrecept aanvragen?

Het meest eenvoudig is om via dit formulier uw medicijnen aan te vragen.

Gebruikt u liever de telefoon belt u dan met de herhaalreceptenlijn 035 - 625 41 20. Deze is lijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week in te spreken. OOK WANNEER UW HUISARTS AFWEZIG IS! 
Spreek uw naam, geboortedatum, adresgegevens, apotheek en of het bezorgd moet worden en welke medicatie u nodig heeft.

LET OP: het kan alleen medicatie betreffen die u chronisch gebruikt en waar de gegevens van bekend zijn bij uw huisarts. Dus bv. bloeddruktabletten of cholesterolverlagende medicatie.
Besteld u vóór 13.00 uur dan liggen de medicijnen 's middags klaar bij uw apotheek. Belt u ná 13.00 uur, dan kunt u het de volgende werkdag ophalen.

U kunt ook een herhaalrecept aanvragen via de assistente

9: Kan ik mijn medisch dossier inzien?

Voor informatie over het inzien van uw medisch dossier klik hier.

10: Ik heb een klacht. Hoe moet ik nu handelen?

1. MC de Artsenij is voortdurend bezig om de kwaliteit te waarborgen en/of te verbeteren. Toch kan er helaas altijd iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Als dat het geval is, willen we het graag van u horen. We staan altijd open voor op- of aanmerkingen en klachten. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent, dit eerst met ons bespreekt. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de huisarts. Daarnaast kunt u het natuurlijk ook schriftelijk doen of per e-mail.

2. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

3. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl

11: Kan mijn huisarts een geneeskundige verklaring afgeven?

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daar- bij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Download weigeringsbrief

12: Voor het privacyregelement van Medisch Centrum De Artsenij klik hier. 13: Voor de uitslag van de patiënten enquête over Medisch Centrum De Artsenij klik u hier.