ONZE HUISARTSEN

Voor het maken van een afspraak kunt u van 08.00 tot 17.00 uur bellen naar uw huisarts. We houden rekening met een consult van ongeveer 10 minuten.
Denk u meer tijd nodig te hebben omdat u meer klachten heeft, u een langer gesprek wilt of met meer personen komt, wilt u dit melden. Dan houden we daar rekening mee.

Tussen 12.00 uur en 12.30 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
Belt u UITSLUITEND in geval van spoed: 035 625 41 25  

A.H. Bollongino
(035) 685 93 43

Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
mw. A. Lablans werkt op woensdag als vaste waarnemer in de praktijk.

Emma Blok werkt als AIOS in deze praktijk.

A. Bennink
(035) 624 88 83

Werkt op maandag, woensdag en donderdag

E. Faber

Werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag.

F.M.G.M. Oostendorp
(035) 621 01 72

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
mw. A. Lablans werkt op donderdag als vaste waarnemer in de praktijk.

Emma Blok werkt als AIOS in deze praktijk.

A. MacLeod
(035) 624 75 35

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Op vrijdag werkt A.Lablans als vaste waarnemer.

ONZE ASSISTENTES

Buiten het maken van afspraken, kunt u bij de assistenten met veel praktische en/of medische vragen terecht. Iedere assistente houdt op één of meer middagen haar eigen spreekuur.
De assistente is te bereiken via het telefoonnummer van uw huisarts.

Madelon
Mirjam
Monique
Sophie
Petra
Sandra
Sascha
Sheppa

PRAKTIJKONDERSTEUNING

De POH heeft een eigen spreekuur en doet huisbezoeken. Regelmatig vindt overleg plaats tussen de POH en uw huisarts over patiënten die bij de POH onder controle zijn. Voor het maken of het wijzigen van een (vervolg)afspraak met de POH belt u met de assistente.
Joy Tikovsky is werkzaam als praktijkondersteuner huisartsen (POH).
Anja v Vliet is werkzaam als praktijkondersteuner huisartsen (POH).
Christine Enkelaar is werkzaam als praktijkondersteuner huisartsen (POH).

Zij zorgen voor controles en behandeling van o.a. patiënten met verhoogde bloeddruk, astma en COPD, suikerziekte en andere chronische ziekten.

Praktijkondersteuner GGZ

Hulp in de huisartspraktijk bij psychische of psycho-sociale problemen
Er werken bij de Artsenij twee Praktijk Ondersteuners Huisartsen Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ). Zij zijn sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die vanuit de GGZ Rembrandthof nauw samenwerken met de huisartsen. De POH-GGZ bieden het voordeel dat mensen met psychische problemen op een makkelijke manier binnen de huisartsenpraktijk geholpen kunnen worden.

Waarvoor wordt de POH- GGZ ingezet?
De huisartsen kunnen vragen of de POH- GGZ een patiënt eens wil spreken, dan wel kortdurend wil behandelen. Na een aantal gesprekken, meestal niet meer dan vijf, kan de patiënt alleen verder, eventueel met begeleiding van de huisarts. Ook is het mogelijk dat er een advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding door maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of de GGZ. De POH- GGZ zorgt voor ondersteuning van de huisarts, probleemverduidelijking, begeleiding en ondersteuning bij eventuele verwijzing.

Afspraak maken
De POH -GGZ in de Artsenij zijn Leo van Dietvorst en Marjolijn de Beurs. In overleg met u kan uw huisarts u bij hen aanmelden. Via de praktijkassistente maakt u een afspraak voor een eerste gesprek. Indien u verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen, willen we u vragen dit op tijd door te geven.

APOTHEEK & DIËTISTE

In de Artsenij zijn een apotheek en een dietiste gevestigd, De apotheek is dagelijks geopend. Wanneer u bij ons herhaalrecepten aanvraagt, kunt u deze bij uw  Aapotheek van Maarseveen, of uw eigen apotheek ophalen. Jontine Mooyman ondersteunt u bij het volgen van een dieet en geeft u voedingsadviezen. 

Apotheek van Maarseveen.

Herhaalmedicatie kunt u makkelijk online aanvragen. Voor vragen en informatie kunt u 24 uur per dag terecht op onze website. Elke maandag is er van 11.00 tot 12.00 inloopspreekuur, waar u met al uw vragen geneesmiddelengebruik terecht kunt.

BEZOEK DE WEBSITE
Jontine Mooyman,
Voedingsadviesbureau Hilversum e.o.

Naar aanleiding van uw klachten, medische gegevens en persoonlijke voorkeuren stemmen ik het voedings- of dieetadvies op u af. Tijdens de consulten help ik u bij het vertrouwd raken met uw dieet. 

BEZOEK DE WEBSITE